Menu

Resultaten voor Jeugdhulp

Vergelijk Vink aan en vergelijk aanbieders (max. 3)
0 keer beoordeeld.

Bewegend Leren (JH)

Specialisaties: PMT, emotieregulatie, weerbaarheid (Rots&Water), vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen, kinderen met ADHD, ASS of andere (gedrags-)problematieken
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Stichting IMMI Kampen

Specialisaties: ambulante begeleiding, begeleid wonen
0 keer beoordeeld.

Fiducie Ambulante Begeleiding B.V.

Specialisaties: LVB, psychiatrische stoornissen, bipolaire stoornissen, autisme, aanverwante stoornissen
0 keer beoordeeld.

Leeuwenhart (GGZ)

Specialisaties: (pre-verbaal) Trauma, Angst, Stemming, Dwang, LVB
0 keer beoordeeld.

Stichting De Driestroom (JH)

Specialisaties: LVG, J GGZ-C, kamertraining, dagbesteding
0 keer beoordeeld.

Psychologiepraktijk Richters (GGZ)

Specialisaties: oplossingsgericht, afgestemd, vriendelijk
0 keer beoordeeld.

Praktijk De Engh (GGZ)

Specialisaties: Postacademisch niveau, expertise,, maatwerk
0 keer beoordeeld.

De Opvoedpoli B.V. (GGZ)

Specialisaties: Ambulante gezinsbehandeling, Diagnostiek/onderzoek (zoals IQ, ADHD, Autisme, Angst, Trauma), 0-6 jarigen Infant Mental Health team, Individuele behandeling (zoals ADHD, Autisme, Angst/weerbaarheid, Trauma, Depressie), Spel/ beeldend/psychomotore therapie
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Riemke Groeneveld, Praktijk Coaching & Therapie

Specialisaties: opvoedproblemen, gedragsproblemen, gezinsproblemen, puberteitsproblemen, schoolproblemen
0 keer beoordeeld.

Foss & Partners B.V. (JH)

Specialisaties: specialistisch, ambulant, oplossingsgericht, geen "Ja maar", binnen 24 uur contact, snel aan de slag, out of the box, deskundig
0 keer beoordeeld.

De Stamboom (GGZ)

Specialisaties: EMDR, traumaverwerking, WRITEjunior, diagnostiek, sociaal-emotioneel problematiek
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

De Coach in Huis (JH)

Specialisaties: videointeractie begeleiding, agressieregulatie in gezin, normalisatie verstoorde gezinspatronen, crisishulpverlening, relatieherstel in gezin
0 keer beoordeeld.

Coachia (JH)

Specialisaties: complexe problematiek, verslaving, jobcoaching, emotie regulatie, begeleiding thuis/school
0 keer beoordeeld.

Chinski children & skills (GGZ)

Specialisaties: dyslexie en dyscalculie, jeugdhulp, hulp op school, gedragsprobleem,, opvoedondersteuning
0 keer beoordeeld.

Stichting Altra / Opvoedpoli B.V. (JH)

Specialisaties: ( dreigende ) schooluitvallers, hechtingsstoornissen, (v)echtscheidingen, jonge moeders en baby, multiprobleemgezinnen
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

RIOzorg (GGZ)

Specialisaties: samenwerking school, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, diagnostiek en behandeling, comorbiditeit dyslexie
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Hilhorst Lindehuis (GGZ)

Specialisaties: Ambulante Jeugdhulp 6-18 jaar, psychiatrie
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

EigenzinnigKind B.V.

Specialisaties: Autisme/ADHD, Geef me de 5, gezinsbegeleiding, Ouder begeleiding, Kind/jongeren begeleiding
0 keer beoordeeld.

Basic Trust Joleen Braams (GGZ)

Specialisaties: Hechting, Trauma, Angst, Zelfvertrouwen, Emotionele of gedragsproblemen
0 keer beoordeeld.

De Heus Psychotherapie & Coaching

Specialisaties: Meer veerkracht, Patronen doorbreken, Samen, Deskundig, Ervaren
0 keer beoordeeld.

KinderPsy praktijk Hilversum

Specialisaties: ADHD, Aandachtsproblemen, Neuropsychologisch onderzoek, Ouderbegeleiding
0 keer beoordeeld.

Knoest Jeugdhulp B.V. (JH)

Specialisaties: systeemgericht, netwerkgericht, maatschappelijke betrokkenheid, maatwerk, (biologische, duurzaame, creatieve, en fysieke insteek)
0 keer beoordeeld.

Axon Zorg B.V.

Specialisaties: Specialistisch Jeugdhulp, Cultuursensitieve zorg, Multiprobleem gezinnen, Sensa methodiek, Gezinsbegeleiding
0 keer beoordeeld.

Stichting Jeugddorp De Glind

Specialisaties: Gezinsgericht wonen, Maatwerk, Integrale Dagprogrammering, Leren-werken
0 keer beoordeeld.

Groei & Glunder cares B.V.

Specialisaties: Specialistische begeleiding, Innovatief, E-Health, Ouder en Kind, Eigen kracht
0 keer beoordeeld.

Praktijk ZigZag

Specialisaties: Floorplay, Ouder-kind behandeling, Vroeginterventie, IMH behandeling, Psycho-educatie
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Gezinhuis Zeldenrust

Specialisaties: Gezinshuis, Onderwijszorgarrangementen, Pedagogisch klimaat, Weerbaarheidstrainingen, Kanjertrainingen
0 keer beoordeeld.

Familysupporters Amsterdam B.V.

Specialisaties: J-GGZ, Jeugdhulp, Maatschappelijke Ondersteuning, Trans- intercultureel werken, e-health
0 keer beoordeeld.

ECLG expertisecentrum leren & gedrag

Specialisaties: Gedragsproblemen, Dyslexie, Dyscalculie, ADHD en ADD, Autisme
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Expertisecentrum Uniek B.V.

Specialisaties: Gedrag, Emotie, Intelligentie, Aandacht, Motivatie
0 keer beoordeeld.

Comeniuspraktijk de Waal

Specialisaties: Infant Mental Health (IMH), Diagnostiek en behandeling bij baby's, peuters en kleuters (0-6 jaar), Traumabehandeling 0-18 jaar, Ouders met stress, angst, somberheid en/of (bevallings)trauma
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Stichting LPC SBD Centraal Nederland

Specialisaties: Basis GGZ, Leerlingenzorg, Management en organisatie, Schoolontwikkeling
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Omega Groep B.V.

Specialisaties: Gezinshuis, ambulante jeugdhulp van mens tot mens
0 keer beoordeeld.

Driehoek centrum voor pedagogisch advies

Specialisaties: Pedagogische hulp/ opvoedondersteuning, Psychologische behandeling / begeleiding, Beeldvorming van moeilijk verstaanbaar gedrag, Systeemgerichte benadering, Aan de keukentafel bij u thuis
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Opdidakt B.V. (GGZ)

Specialisaties: alle zorg onder één dak, dyslexieonderzoek en -behandeling, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, onderzoek en begeleiding naar leer- en gedragsproblemen, vestiging in het centrum van Bussum
0 keer beoordeeld.

Amerpoort (JH)

Specialisaties: verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag
0 keer beoordeeld.

Comenius Adviesburo B.V. (GGZ)

Specialisaties: psymens, comenius, uitgangspunten en speerpunten, GGZ, dyslexie
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Kinderpsychologen Naarden-Bussum (GGZ)

Specialisaties: laagdrempelig, voor kinderen, jongeren en hun ouders, doelgericht en kortdurend, persoonlijk en betrokken, diagnostiek en behandeling
0 keer beoordeeld.

Gooise Psychologen Praktijk (GGZ)

Specialisaties: aansluitende behandeling, diagnostiek, dyslexie, intelligentie, sociale problematiek
0 keer beoordeeld.

Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd (GGZ)

Specialisaties: aansluitende behandeling, diagnostiek, dyslexie, intelligentie, sociale problematiek
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Eureka Studies

Specialisaties: kinderpsychologie, psychologie, therapieën, coaching
0 keer beoordeeld.

Psychologische Praktijk Bremstraat3 (GGZ)

Specialisaties: autisme, adhd, (sociale- en faal) angst, depressie, gedragsstoornis, ontwikkelingsstoornis, sociale vaardigheden zowel binnen als buiten het gezin, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, speltherapie, , behandeling kinderen in samenwerking met ouders. handelingsadvies geven aan ouders
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Stichting Youké Sterke Jeugd (GGZ/JH)

Specialisaties: opvoedproblemen, crisis, echtscheiding, gedragsproblemen, specialistische Jeugd-en Opvoedhulp
0 keer beoordeeld.

Care House (Levéo Care B.V.) (JH)

Specialisaties: begeleiding, groepsbegeleiding, autisme, ADHD, LVB
0 keer beoordeeld.

Jan Arends B.V. (JH)

Specialisaties: gedragsinterventies, multiprobleemgezinnen, vrijwillig kader, opvoedvaardigheden, ketensamenwerking
0 keer beoordeeld.

Ambulante Begeleiding Het Spectrum B.V. (JH)

Specialisaties: autisme, ambulante begeleiding, individuele begeleiding, systeem begeleiding, ruime inzetbaarheid
0 keer beoordeeld.

Stichting Timon (JH)

Specialisaties: tienermoeders, kleinschalig met vrijwiliggers, (v)echtscheiding, doorlopende zorglijn, MDFT
0 keer beoordeeld.

Stichting De Vitree (JH)

Specialisaties: LVB, pleegzorg, jeugdhulp, gezinsbehandeling, onderwijszorg
0 keer beoordeeld.

Stichting Het Robertshuis (JH)

Specialisaties: autisme, specialistisch, zorg op maat, zorg, onderwijs
0 keer beoordeeld.

Stichting Sherpa (JH)

Specialisaties: LVB jeugd/volwassenen, jobcoaching, ambulante begeleiding, dagbesteding, niet-aangeboren hersenletsel
0 keer beoordeeld.

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep

Specialisaties: Verstandelijke beperking, Autisme, Wonen: begeleid zelfstandig, gezinshuis voor volwassenen, Dagbesteding, leer- werktraject, De Kolibrie (scholing en behandeling), Thuis: intensieve ambulante gezinsbegeleiding, ambulante individuele begeleiding, Diagnostiek en Therapie
0 keer beoordeeld.

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (JH)

Specialisaties: autisme, verstandelijk beperkten, multiprobleem gezinnen, pleegzorg, crisisopvang
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Jeugd & Gezin B.V. (GGZ/JH)

Specialisaties: psychiatrie, IPG, ADHD/Autisme, PMT, gezinsbegeleiding
0 keer beoordeeld.

Spirit (Levvel - JH)

Specialisaties: pleeg- en crisiszorg, diverse ambulante programma's bij scheidingsproblematiek, diverse ambulante programma's rondom seksualiteit en relaties, ambulante opvoedondersteuning, hulpprogramma's bij forensische problematiek
0 keer beoordeeld.

Invivo Kids B.V. (GGZ)

Specialisaties: AD(H)D, Gedrags- en leerproblemen, Angst, Depressie
0 keer beoordeeld.

Stichting 't Kabouterhuis (GGZ/JH)

Specialisaties: specialistische Jeugd- en Opvoedhulp, jeugd-GGZ, jong kind (0-7 jr), multidisciplinaire ambulante zorg, geïntegreerde groepsbehandeling
0 keer beoordeeld.

Mentaal Beter Cure B.V. (GGZ)

Specialisaties: BGGZ Kind en Jeugd, SGGZ Kind en Jeugd
0 keer beoordeeld.

De Viersprong (GGZ)

Specialisaties: Specialist persoonlijkheidsproblematiek, Gezinsbehandeling door systemische oplossing (MST), Borderline specialist, Specialist behandeling gezin bij kindermishandeling, Specialist behandeling gezin bij seksueel overschrijdend gedrag kind
0 keer beoordeeld.

Stichting Parlan (JH)

Specialisaties: bijzonder wonen, specialistische hulp, hulp jong kind, perspectief op participatie
0 keer beoordeeld.

Parnassia Groep B.V. (GGZ)

Specialisaties: Dyslexiezorg
0 keer beoordeeld.

William Schrikker Pleegzorg (JH)

Specialisaties: jeugdbescherming, jeugdreclassering, consultatie & advies, beperking,, preventieve jeugdbescherming
0 keer beoordeeld.

De Rading (JH)

Specialisaties: meiden, loverboy-problematiek, afhankelijkheidsrelaties, seksueel misbruik, diagnostiek & behandeling
0 keer beoordeeld.

PiP Hilversum (GGZ)

Specialisaties: Kind en Jeugd, Gedragsproblemen, ADHD. ASS, Angst en stemmingsstoornissen, trauma EMDR
0 keer beoordeeld.

Stichting De Bascule (Levvel - GGZ/JH)

Specialisaties: gedragsproblematiek, onderwijsbegeleiding, uitvalpreventie, vaardigheidtraining, psychiatrische problematiek
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Het Eedenhuis (GGZ)

Specialisaties: deskundig, (kinder- en jeugd) psychotherapie, EMDR, systeem begeleiding, groepstherapie (jong)volwassenen
0 keer beoordeeld.

Psychologenpraktijk Herengracht (GGZ)

Specialisaties: kinderen en volwassenen, angstproblemen, stemmingsproblemen, traumabehandeling middels EMDR, ontwikkelingsproblemen
0 keer beoordeeld.

Psychologenpraktijk Gerie Hermans (GGZ)

Specialisaties: systeemtherapie, gezinnen, jeugd
0 keer beoordeeld.

Psychologenpraktijk Boog (GGZ)

Specialisaties: GGZ 0, GGZ 2
0 keer beoordeeld.

Canté praktijk voor Pedagogiek en Psychologie

Specialisaties: Sociaal-emotionele problematiek , Opvoedingsondersteuning, Gedragsproblematiek
0 keer beoordeeld.