Menu

Resultaten voor Jeugdhulp

Vergelijk Vink aan en vergelijk aanbieders (max. 3)
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Hilhorst Lindehuis

Specialisaties: Ambulante Jeugdhulp 6-18 jaar, psychiatrie
0 keer beoordeeld.

Riemke Groeneveld, Praktijk Coaching & Therapie

Specialisaties: opvoedproblemen, gedragsproblemen, gezinsproblemen, puberteitsproblemen, schoolproblemen
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Bewegend Leren

Specialisaties: PMT, emotieregulatie, weerbaarheid (Rots&Water), vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen, kinderen met ADHD, ASS of andere (gedrags-)problematieken
0 keer beoordeeld.

Fiducie Ambulante Begeleiding B.V.

Specialisaties: LVB, psychiatrische stoornissen, bipolaire stoornissen, autisme, aanverwante stoornissen
0 keer beoordeeld.

Comeniuspraktijk de Waal

Specialisaties: Infant Mental Health (IMH), Diagnostiek en behandeling bij baby's, peuters en kleuters (0-6 jaar), Traumabehandeling 0-18 jaar, Ouders met stress, angst, somberheid en/of (bevallings)trauma
0 keer beoordeeld.

Stichting De Driestroom

Specialisaties: LVG, J GGZ-C, kamertraining, dagbesteding
0 keer beoordeeld.

Psychologiepraktijk Richters

Specialisaties: oplossingsgericht, afgestemd, vriendelijk
0 keer beoordeeld.

Praktijk De Engh

Specialisaties: Postacademisch niveau, expertise,, maatwerk
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

De Coach in Huis

Specialisaties: videointeractie begeleiding, agressieregulatie in gezin, normalisatie verstoorde gezinspatronen, crisishulpverlening, relatieherstel in gezin
0 keer beoordeeld.

Omega Groep B.V.

Specialisaties: Gezinshuis, ambulante jeugdhulp van mens tot mens
0 keer beoordeeld.

Expertisecentrum Uniek B.V.

Specialisaties: Gedrag, Emotie, Intelligentie, Aandacht, Motivatie
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Canté praktijk voor Pedagogiek en Psychologie

Specialisaties: Sociaal-emotionele problematiek , Opvoedingsondersteuning, Gedragsproblematiek
0 keer beoordeeld.

BOKS-Zorg

Specialisaties: Autisme, Begeleiding, Ouderbegeleiding, PRT, Psycho educatie
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

YOEP Onderwijs en Zorg B.V.

Specialisaties: Kinder- en jeugdpsychiatrie, Raakvlak van gezin, zorg en school, FunctioneringsProfiel
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Basic Trust Joleen Braams

Specialisaties: Hechting, Trauma, Angst, Zelfvertrouwen, Emotionele of gedragsproblemen
0 keer beoordeeld.

ECLG expertisecentrum leren & gedrag

Specialisaties: Gedragsproblemen, Dyslexie, Dyscalculie, ADHD en ADD, Autisme
0 keer beoordeeld.

KinderPsy praktijk Hilversum

Specialisaties: ADHD, Aandachtsproblemen, Neuropsychologisch onderzoek, Ouderbegeleiding
0 keer beoordeeld.

Knoest Jeugdhulp B.V.

Specialisaties: systeemgericht, netwerkgericht, maatschappelijke betrokkenheid, maatwerk, (biologische, duurzaame, creatieve, en fysieke insteek)
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Groei & Glunder cares B.V.

Specialisaties: Specialistische begeleiding, Innovatief, E-Health, Ouder en Kind, Eigen kracht
0 keer beoordeeld.

Praktijk ZigZag

Specialisaties: Floorplay, Ouder-kind behandeling, Vroeginterventie, IMH behandeling, Psycho-educatie
0 keer beoordeeld.

Therapiepraktijk Zijn

Specialisaties: individuele begeleiding kinderen en jongeren, observatie school, observatie thuis, ondersteuning school, ondersteuning ouders
0 keer beoordeeld.

Gezinhuis Zeldenrust

Specialisaties: Gezinshuis, Onderwijszorgarrangementen, Pedagogisch klimaat, Weerbaarheidstrainingen, Kanjertrainingen
0 keer beoordeeld.

Familysupporters Amsterdam B.V.

Specialisaties: J-GGZ, Jeugdhulp, Maatschappelijke Ondersteuning, Trans- intercultureel werken, e-health
0 keer beoordeeld.

Chinski Gooi en Vecht B.V.

Specialisaties: dyslexie en dyscalculie, jeugdhulp, hulp op school, gedragsprobleem,, opvoedondersteuning
0 keer beoordeeld.

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Specialisaties: autisme, verstandelijk beperkten, multiprobleem gezinnen, pleegzorg, crisisopvang
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Kinderpsychologen Naarden-Bussum

Specialisaties: laagdrempelig, voor kinderen, jongeren en hun ouders, doelgericht en kortdurend, persoonlijk en betrokken, diagnostiek en behandeling
0 keer beoordeeld.

Gooise Psychologen Praktijk

Specialisaties: aansluitende behandeling, diagnostiek, dyslexie, intelligentie, sociale problematiek
0 keer beoordeeld.

Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd

Specialisaties: aansluitende behandeling, diagnostiek, dyslexie, intelligentie, sociale problematiek
0 keer beoordeeld.

Psychologische Praktijk Bremstraat3

Specialisaties: autisme, adhd, (sociale- en faal) angst, depressie, gedragsstoornis, ontwikkelingsstoornis, sociale vaardigheden zowel binnen als buiten het gezin, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, speltherapie, , behandeling kinderen in samenwerking met ouders. handelingsadvies geven aan ouders
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Stichting Youké Sterke Jeugd

Specialisaties: opvoedproblemen, crisis, echtscheiding, gedragsproblemen, specialistische Jeugd-en Opvoedhulp
0 keer beoordeeld.

Stichting Timon

Specialisaties: tienermoeders, kleinschalig met vrijwiliggers, (v)echtscheiding, doorlopende zorglijn, MDFT
0 keer beoordeeld.

Allerzorg B.V.

Specialisaties: deskundig, flexibel, daadkrachtig, korte lijnen, cliëntgericht
0 keer beoordeeld.

Stichting Sherpa

Specialisaties: LVB jeugd/volwassenen, jobcoaching, ambulante begeleiding, dagbesteding, niet-aangeboren hersenletsel
0 keer beoordeeld.

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep

Specialisaties: Verstandelijke beperking, Autisme, Wonen: begeleid zelfstandig, gezinshuis voor volwassenen, Dagbesteding, leer- werktraject, De Kolibrie (scholing en behandeling), Thuis: intensieve ambulante gezinsbegeleiding, ambulante individuele begeleiding, Diagnostiek en Therapie
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

PiP Hilversum

Specialisaties: Kind en Jeugd, Gedragsproblemen, ADHD. ASS, Angst en stemmingsstoornissen, trauma EMDR
0 keer beoordeeld.

RIOzorg

Specialisaties: samenwerking school, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, diagnostiek en behandeling, comorbiditeit dyslexie
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Jeugd & Gezin B.V.

Specialisaties: psychiatrie, IPG, ADHD/Autisme, PMT, gezinsbegeleiding
0 keer beoordeeld.

Stichting 't Kabouterhuis

Specialisaties: specialistische Jeugd- en Opvoedhulp, jeugd-GGZ, jong kind (0-7 jr), multidisciplinaire ambulante zorg, geïntegreerde groepsbehandeling
0 keer beoordeeld.

Mentaal Beter Cure B.V.

Specialisaties: BGGZ Kind en Jeugd, SGGZ Kind en Jeugd
0 keer beoordeeld.

Stichting de Viersprong

Specialisaties: Specialist persoonlijkheidsproblematiek, Gezinsbehandeling door systemische oplossing (MST), Borderline specialist, Specialist behandeling gezin bij kindermishandeling, Specialist behandeling gezin bij seksueel overschrijdend gedrag kind
0 keer beoordeeld.

William Schrikker Stichting Gezinsvormen

Specialisaties: jeugdbescherming, jeugdreclassering, consultatie & advies, beperking,, preventieve jeugdbescherming
0 keer beoordeeld.

De Rading

Specialisaties: meiden, loverboy-problematiek, afhankelijkheidsrelaties, seksueel misbruik, diagnostiek & behandeling
0 keer beoordeeld.

Levvel

Specialisaties: pleeg- en crisiszorg, diverse ambulante programma's bij scheidingsproblematiek, diverse ambulante programma's rondom seksualiteit en relaties, ambulante opvoedondersteuning, hulpprogramma's bij forensische problematiek
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Het Eedenhuis

Specialisaties: deskundig, (kinder- en jeugd) psychotherapie, EMDR, systeem begeleiding, groepstherapie (jong)volwassenen
0 keer beoordeeld.

Psychologenpraktijk Herengracht

Specialisaties: kinderen en volwassenen, angstproblemen, stemmingsproblemen, traumabehandeling middels EMDR, ontwikkelingsproblemen
0 keer beoordeeld.

Psychologenpraktijk Boog

Specialisaties: GGZ 0, GGZ 2
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.