Menu

Resultaten voor Begeleiding Wmo regulier

Vergelijk Vink aan en vergelijk aanbieders (max. 3)
9.3

Lianen

Specialisaties: autismebegeleiding & psycho-educatie, jongerencoaching, communicatietraining, gezinscoaching, leren plannen & organiseren
2 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Lianen begeleidt mij in het omgaan met mijn autisme, wat bij mij op latere ...
9.0

Thuishulp Woudenberg B.V.

Specialisaties: flexibel, middelgroot bedrijf, korte lijnen, persoonlijke benadering, vaste hulp
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Fijn contact met de begeleiding en ze kan mij goed helpen.
9.0

L-Zorg B.V.

Specialisaties: begeleiding, zorg op Maat, 24-uurs beschikbaarheid, multicultureel, ambulant
2 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Erg fijne zorgaanbieder met veel maatwerk.
9.0

Emmy's Maatwerk B.V.

Specialisaties: Vergroten van zelfstandigheid, Ontwikkeling, Begeleiding en ondersteuning thuis, Sociale contacten , Plannen en organiseren van je leven
2 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Je wordt geholpen bij verschillende taken en punten, precies waar in je het ...
9.0

Ruth HELPT

Specialisaties: structuur , individuele begeleiding op maat, orde aanbrengen, opruimen, zelfredzaamheid bevorderen
5 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik ben gewoon heel erg tevreden met de hulp die ik heb gehad. De vertrouwen ...
8.9

Amaris Zorggroep

Specialisaties: (beschermd) wonen met zorg, tijdelijk verblijf, revalidatie, logeren, wijkverpleging, persoonlijke begeleiding, dagverzorging, huishoudelijke hulp
4 keer beoordeeld. Laatste reactie:
De medewerkers zijn erg behulpzaam.
8.7

Foss & Partners B.V.

Specialisaties: specialistisch, ambulant, oplossingsgericht, geen "Ja maar", binnen 24 uur contact, snel aan de slag, out of the box, deskundig
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Combinatie van begeleiding aan zowel dochter als ouders vonden wij erg pret ...
8.7

Arbeid Training Centrum Gooi en Vechtstreek B.V.

Specialisaties: dagbesteding arbeidsgerelateerd, ontwikkelen, zelfstandig Leven deskundig, individuele & ambulante begeleiding, kleinschalig en individueel, jongvolwassen
7 keer beoordeeld. Laatste reactie:
mijn begeleidster past bij mij, echter of ik haar zou aanbevelen hangt af v ...
8.6

King Arthur Groep

Specialisaties: dementie, maatwerk, mantelzorgondersteuning, begeleiding, kleinschalig
4 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Accuraat en degene die de zorg verleent komt de afspraken goed na.
8.6

Special Force

Specialisaties: autisme, individuele begeleiding, dementie, verstandelijke beperking, oplossingsgericht werken
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Het heeft mij genezen van een dwangmatige stoornis, ik was over focust en m ...
8.6

Stichting Sherpa

Specialisaties: LVB jeugd/volwassenen, jobcoaching, ambulante begeleiding, dagbesteding, niet-aangeboren hersenletsel
14 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ook veel wisseling van personeel. Wel fijn dat er direct contact mogelijk i ...
8.4

Stichting De Paarse Pelikaan

Specialisaties: snel inzetbaar, geen wachtlijst, gespecialiseerd maatschappelijk werk , hands on-mentaliteit, doen wat echt nodig is, we komen op voor jouw belangen, ambulante begeleiding in de thuissituatie
7 keer beoordeeld. Laatste reactie:
De medewerksters van de Paarse Pelikaan (Marleen en Tabitha) hebben mij op ...
8.1

Maatzorg Thuisbegeleiding

Specialisaties: praktische, financiële en emotionele ondersteuning in de thuissituatie, psychosociale thuisbegeleiding, GGZ, jeugd, zorgmeiders, woon vervuiling woonoverlast, geen wachtlijst direct inzetbaar
13 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Begeleiding op maat, samen problematiek bekijken, en proberen goede oplossi ...
7.9

Fiducie Ambulante Begeleiding B.V.

Specialisaties: LVB, psychiatrische stoornissen, bipolaire stoornissen, autisme, aanverwante stoornissen
2 keer beoordeeld.
7.8

Ambulante Begeleiding Het Spectrum B.V.

Specialisaties: autisme, ambulante begeleiding, individuele begeleiding, systeem begeleiding, ruime inzetbaarheid
5 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Begeleiding heeft het te druk en de agenda is te vol, te veel administratie ...
7.4

Stichting Kwintes

Specialisaties: Begeleiding, Begeleid wonen volwassenen en jong(volwassenen) met een vorm van autisme, Beschermd wonen, Kamertraining, Daklozenopvang, crisisopvang
5 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Matig
7.3

Amerpoort

Specialisaties: verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag
2 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik vind De Amerpoort wel goed, maar momenteel heb ik al 3 weken geen begele ...
7.2

Stichting Abrona

Specialisaties: verstandelijke beperking, individuele begeleiding, specialistische begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding / werk
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik vind Abrona erg goed.

Dedicated Coaching

Specialisaties: Jeugdhulpverlening, Jeugdcriminaliteit, Nazorg, Weerbaarheid, Ondersteuning
0 keer beoordeeld.

Sensa Zorg B.V.

Specialisaties: Specialistisch Jeugdhulp, Cultuursensitieve zorg, Multiprobleem gezinnen, Sensa methodiek, Gezinsbegeleiding
0 keer beoordeeld.

Therapiepraktijk Zijn

Specialisaties: individuele begeleiding kinderen en jongeren, observatie school, observatie thuis, ondersteuning school, ondersteuning ouders
0 keer beoordeeld.

Mental Heroes B.V.

Specialisaties: Ambulante hulpverlening, Autisme spectrum stoornis, Vergroten van zelfredzaamheid, Werkt in thuissituatie en op school, Angst-, dwang- en stemmingsstoornissen
0 keer beoordeeld.

t Boompje B.V.

Specialisaties: begeleiding, maatwerk, autisme, AD(H)D, plannen
0 keer beoordeeld.

Ocura Gooi en Vechtstreek B.V.

Specialisaties: Ambulante begeleiding (Moeilijk bereikbare multiculturele cliënten), Persoonsgerichte aanpak, Gedragsproblemen, Deliquent gedrag, Netwerk inzetten
0 keer beoordeeld.

Nedahuis B.V. / Kommak

Specialisaties: Cultuur sensitieve hulpverlening, Individueel en groepsbegeleiding, Oog voor diversiteit - 17 verschillende sprekende talen, Systeemgerichte aanpak, PTSS, trauma, depressie en angststoornissen
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Familysupporters Amsterdam B.V.

Specialisaties: J-GGZ, Jeugdhulp, Maatschappelijke Ondersteuning, Trans- intercultureel werken, e-health
0 keer beoordeeld.

TalenTonen B.V.

Specialisaties: Vluchtelingen en migranten met psychiatrische achtergrond, Extreem onaangepast gedrag, Jongeren en gezinnen
0 keer beoordeeld.

Diversiteit in Hulp B.V.

Specialisaties: Migranten en Vluchtelingen, Social Work in (eigen) taal client, Specialistische begeleiding WMO, Ambulante begeleiding, Gezinscoach
0 keer beoordeeld.

Buro O,ZO! B.V.

Specialisaties: Gedragsproblemen, Belgeiding op maat, Autisme, Laag drempelig, Persoonlijk
0 keer beoordeeld.

Stichting voor Interculturele Participatie en Inte

Specialisaties: Cultuursensitief, Laagdrempelig en outreachend, Deskundig in radicalisering, Empowerment, Geen wachtlijsten
0 keer beoordeeld.

Contact Coaching

Specialisaties: psychosociale, ambulante begeleiding op maat, psychiatrische problemen, multi-probleem, specialisatie in adoptie en hechtingsproblematiek
0 keer beoordeeld.

ISZA zorg B.V.

Specialisaties: Cognitief versterkende activiteiten, Creatieve en muzicale activiteiten, individuele wensbehoefte, Kleinschalig, Warmte en saamhorigheid
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Veritas Zorg B.V.

Specialisaties: Begeleiding, Persoonlijke verzorging, Zelfredzaamheid, Professionaliteit
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Munks & Schuckman

Specialisaties: Opvoedondersteuning, gezinsbegeleiding (specialistisch), versterken eigen krachten en eigen netwerk, psychische - en verslavingsproblematiek, multiproblematiek, financiën, administratie, organisatie, structuur en planning, Sociaal isolement, vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname, NAH problematiek, (ernstige) overbelasting, omgaan met beperkingen
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Lagelanden Zorg B.V.

Specialisaties: Persoonsgerichte aanpak (PGA), Cultuurintensieve begeleiding, Crisishulpverlening, Specialistische begeleiding (zorg op maat), Jeugdhulpverlening
0 keer beoordeeld.

So Vie V.O.F.

Specialisaties: Emotieregulatie, Gedragsproblematiek, Autisme Spectrum problematiek, Opvoeding/didactische ontwikkeling, Ontlasten gezinssysteem door middel van verblijf
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Autisme Centrum in Contact

Specialisaties: individuele begeleiding, specialistische dagopvang, centrum autisme en onderwijs, begeleiding kinderen ASS, lichaamsgerichte begeleiding
0 keer beoordeeld.

Jong en Krachtig

Specialisaties: begeleiding in bevorderen zelfredzaamheid, begeleiden AD(H)D, PDDNOS, ASS, hoogbegaafdheid, indien gewenst inzetten van hond bij coachingstraject, ambulante begeleiding, vergroten communicatieve- en sociale vaardigheden
0 keer beoordeeld.

PrivaZorg B.V.

Specialisaties: motorische activatie, maatschappelijke activatie, begeleiding in leefomgeving, mentale/verbale begeleiding, ondersteuning
0 keer beoordeeld.

Care House (Levéo Care B.V.)

Specialisaties: begeleiding, groepsbegeleiding, autisme, ADHD, LVB
0 keer beoordeeld.

Sumvita

Specialisaties: Geef me de 5; begeleiding bij autisme/LVB/ADHD, Geweldloos verzet in gezinnen, Gezinsbegeleiding, Oplossingsgericht coachen van ouders, jongeren en jong volwassenen, Video interactie begeleiding
0 keer beoordeeld.

iQ Coaches Hilversum

Specialisaties: Autisme, Levensbrede begeleiding, AD(H)D, Jobcoaching
0 keer beoordeeld.

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep

Specialisaties: Verstandelijke beperking, Autisme, Wonen: begeleid zelfstandig, gezinshuis voor volwassenen, Dagbesteding, leer- werktraject, De Kolibrie (scholing en behandeling), Thuis: intensieve ambulante gezinsbegeleiding, ambulante individuele begeleiding, Diagnostiek en Therapie
0 keer beoordeeld.

Inovum

Specialisaties: Hulp in de huishouding in Hilversum en Wijdemeren, Verpleging en verzorging thuis in Hilversum en Wijdemeren, Dagactiviteitencentrum, Zorg met (tijdelijk) verblijf, Behandeling en advies
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Alfa & Zorg B.V.

Specialisaties: begeleiding, huishouding, participatie, verzorging, ondersteuning
0 keer beoordeeld.

Vitaal thuiszorg

Specialisaties: alle vormen van zorg aan huis: Van huishoudelijk tot verpleging en begeleiding, persoonlijk: altijd bereikbaar voor vragen, hulp en advies., flexibel: snelle oplossingen door ons grote netwerk., zorg op maat, zeer hoge klanttevredenheid (onafhankelijke waardering van 8,6)
0 keer beoordeeld.

Royal Topzorg B.V.

Specialisaties: hulp bij huishouden, begeleiding
0 keer beoordeeld.

Royal Care B.V.

Specialisaties: begeleiding individueel, ondersteuning thuis, persoonlijke verzorging
0 keer beoordeeld.

Splendid Care B.V.

Specialisaties: dementie, huishoudelijke verzorging, lichamelijke gehandicapte zorg, begeleiding/ondersteuning zelfredzaamheid, regie verlies
0 keer beoordeeld.

Stichting HilverZorg

Specialisaties: persoonlijke verzorging, dagbesteding, kortdurend verblijf, drie expertisecentra
0 keer beoordeeld.

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Specialisaties: autisme, verstandelijk beperkten, multiprobleem gezinnen, pleegzorg, crisisopvang
0 keer beoordeeld.

Stichting Boogh

Specialisaties: specialist, niet-aangeboren hersenletsel, dagactiviteiten, ontmoeting, lotgenotencontact
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Stichting Het Robertshuis

Specialisaties: autisme, specialistisch, zorg op maat, zorg, onderwijs
0 keer beoordeeld.

Allerzorg B.V.

Specialisaties: deskundig, flexibel, daadkrachtig, korte lijnen, cliëntgericht
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Stichting Het Spookbos

Specialisaties: autisme, ADHD, kinderen, jongvolwassenen, dier en natuur
0 keer beoordeeld.

Stichting InterMediCare

Specialisaties: 24-uurs diensten, nachtdiensten, wijkzorg, ondersteuning aanvragen PGB, persoonlijke verzorging & begeleiding
0 keer beoordeeld.

Jan Arends B.V.

Specialisaties: gedragsinterventies, multiprobleemgezinnen, vrijwillig kader, opvoedvaardigheden, ketensamenwerking
0 keer beoordeeld.

De Loods Zorg B.V. (N)

Specialisaties: Technische dagbesteding auto's, Technische dagbesteding boten, Ambulante specialistische begeleiding, Ambulante reguliere begeleiding, Maatschappelijke deelname
0 keer beoordeeld.

Papilio Trainingen (Tanja van der Bent)

Specialisaties: cognitief en soc-emotioneel welbevinden, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid, zelfreflectie en een reëel zelfbeeld, autisme, ADHD, ADD, maatwerk
0 keer beoordeeld.

Thuis in Begeleiding

Specialisaties: ASS , ADHD, Verstandelijke beperking, Individuele,- groeps- en ouderbegeleiding, tijdelijk verblijf, Jeugdwet/WMO
0 keer beoordeeld.

Repair Factory B.V.

Specialisaties: pragmatisch, dagbesteding,, techniek,, informeel,, realistisch
0 keer beoordeeld.

Multiplus Zorg B.V.

Specialisaties: (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, delinquent gedrag, (lichte) psychiatrische stoornissen, (moeilijk) bereikbare multiculturele (jong) volwassenen
0 keer beoordeeld.

Stichting Siriz

Specialisaties: onbedoelde zwangerschap, jonge moeders, moeder en kind, abortus en keuze, echo en keuze
0 keer beoordeeld.

Stichting Versa Welzijn

Specialisaties: dichtbij en toegankelijk, specifieke kennis, voor/met inwoners, samenwerking, inwoners zijn betekenisvol
0 keer beoordeeld.

Stichting Meewerken in Eemland EO.

Specialisaties: werknemers- en levensvaardigheden, 16/23 jaar, autisme, AD(H)D en NAH, SBB leerbedrijf provincie Utrecht 2017 voor creatief en ICT, grafisch, webdesign, logo ontwerp, administratie
0 keer beoordeeld.

Phase 01 Herstel Begeleiding B.V.

Specialisaties: Verslaving, Begeleiding bij herstel van verslaving, Sage House verslaafden in herstel, Naastenzorg, Interventie bij verslaving
0 keer beoordeeld.