Menu

Resultaten voor Begeleiding volwassenen

Vergelijk Vink aan en vergelijk aanbieders (max. 3)
9.7

Emmy's Maatwerk

Specialisaties: We helpen jouw je zelfstandigheid te vergroten en om te gaan met je emoties, Ondersteuning bij het aan gaan van sociale contacten en bij het plannen en organiseren van je leven, We zijn betrokken en deskundig en praktisch ingesteld, We hebben aandacht voor jouw ontwikkeling , We bieden begeleiding en ondersteuning op maat bij jou thuis
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Door de hulp van de begeleider komt mijn dagelijks leven terug op orde d.m. ...
9.3

Foss & Partners B.V. (JH)

Specialisaties: specialistisch, ambulant, oplossingsgericht, geen "Ja maar", binnen 24 uur contact, snel aan de slag, out of the box, deskundig
2 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik vind mijn begeleider een lief en goed mens en ze denk goed mee! Met de o ...
9.0

Ruth HELPT

Specialisaties: structuur , individuele begeleiding op maat, orde aanbrengen, opruimen, zelfredzaamheid bevorderen
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik ben erg tevreden en blij met de hulp die ze me bied.Eerlijk gezegd had i ...
9.0

Stichting De Paarse Pelikaan

Specialisaties: snel inzetbaar, geen wachtlijst, gespecialiseerd maatschappelijk werk , hands on-mentaliteit, doen wat echt nodig is, we komen op voor jouw belangen, ambulante begeleiding in de thuissituatie
8 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik vind het contact met de Paarse Pellikaan heel goed. Zij pakken dingen op ...
8.9

Professionals in NAH B.V.

Specialisaties: Begeleiding thuis niet-aangeboren hersenletsel
8 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik kan mijn verhaal goed kwijt bij de begeleider en daarmee kunnen we aan d ...
8.9

Coachia (JH)

Specialisaties: complexe problematiek, verslaving, jobcoaching, emotie regulatie, begeleiding thuis/school
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik heb nu eindelijk een hele goede begeleiding van Yolanda Roelofs, ze we ...
8.8

Maatzorg Thuisbegeleiding

Specialisaties: praktische, financiële en emotionele ondersteuning in de thuissituatie, psychosociale thuisbegeleiding, GGZ, jeugd, zorgmeiders, woon vervuiling woonoverlast, geen wachtlijst direct inzetbaar
9 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Komt afspraken na denkt mee zodat ik verder kom met mijn leven en dit op de ...
8.5

Amaris Zorggroep

Specialisaties: (beschermd) wonen met zorg, tijdelijk verblijf, revalidatie, logeren, wijkverpleging, persoonlijke begeleiding, dagverzorging, huishoudelijke hulp
9 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Brengt gezelligheid en orde in mijn leven.
8.5

Stichting Sherpa (JH)

Specialisaties: LVB jeugd/volwassenen, jobcoaching, ambulante begeleiding, dagbesteding, niet-aangeboren hersenletsel
19 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik vond de intake bij Stichting Sherpa erg hobbelig gaan, was niet helemaal ...
8.4

Special Force

Specialisaties: autisme, individuele begeleiding, begeleiding groep, verstandelijke beperking, oplossingsgericht werken
2 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Aversie tegen de keuze om begeleiding te zoeken is omgeslagen in tevredenhe ...
8.3

King Arthur Groep

Specialisaties: dementie, maatwerk, mantelzorgondersteuning, begeleiding, kleinschalig
4 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ze kunnen goed luisteren en het is echt een steun in de rug.
8.3

Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek

Specialisaties: Individuele begeleiding op maat voor kinderen/jongeren, (jong-) volwassenen en ouderen, Depressie-, angst-, en autismespectrumstoornissen ASS; AD(H)D, verslavingen, Aanbrengen van orde en structuur in huis, administratie, financiën en school/studie, Sociale contacten en zinvolle tijdsbesteding, Geen wachtlijst, direct inzetbaar
2 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik vind de begeleiding vanuit Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek perfect.
8.3

Ambulante Begeleiding Het Spectrum B.V. (JH)

Specialisaties: autisme, ambulante begeleiding, individuele begeleiding, systeem begeleiding, ruime inzetbaarheid
7 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Na een zoektocht van 10 jaar binnen de GGZ, eindelijk een goede diagnose en ...
7.7

Stichting Kwintes

Specialisaties: Begeleiding, Begeleid wonen volwassenen en jong(volwassenen) met een vorm van autisme, Beschermd wonen, Kamertraining, Daklozenopvang, crisisopvang
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik ben heel tevreden over de begeleiding omdat ik het gevoel krijg serieus ...
7.5

Amerpoort (JH)

Specialisaties: verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik vind De Amerpoort wel goed, maar momenteel heb ik al 3 weken geen begele ...
7.5

Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (JH)

Specialisaties: autisme, verstandelijk beperkten, multiprobleem gezinnen, pleegzorg, crisisopvang
2 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik heb niet zoveel persoonlijk contact met het Leger des Heils maar ben tev ...
7.2

Stichting Abrona

Specialisaties: verstandelijke beperking, individuele begeleiding, specialistische begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding / werk
3 keer beoordeeld. Laatste reactie:
Ik vind Abrona erg goed.

Stichting Siriz

Specialisaties: onbedoelde zwangerschap, jonge moeders, moeder en kind, abortus en keuze, echo en keuze
0 keer beoordeeld.

Stichting Nusantara Zorg

Specialisaties: thuiszorg, respijtzorg, cliëntondersteuning, cultuurspecifieke WMO, Indisch-Moluks-Javaans-Surinaams
0 keer beoordeeld.

Zorgboerderij Naarden Hoeve Welgelegen

Specialisaties: zorgboerderij, werken met plant en dier, dagbesteding, buitenleven, equitherapie met paarden
0 keer beoordeeld.

Multiplus Zorg B.V.

Specialisaties: (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblemen, delinquent gedrag, (lichte) psychiatrische stoornissen, (moeilijk) bereikbare multiculturele (jong) volwassenen
0 keer beoordeeld.

Stichting Jade Mater

Specialisaties: vluchtelingen, asielzoekers, migranten, (ex)alleenstaande minderjarige
0 keer beoordeeld.

Onvergetelijk Leven B.V.

Specialisaties: dagbesteding, groepsbegeleiding,, individuele begeleiding, eigen vervoer
0 keer beoordeeld.

E. van Beckhoven/OBAGO

Specialisaties: sociale vaardigheidsgroepen, individuele begeleiding, lichte problematiek, IQ-testen, orthopedagoog
0 keer beoordeeld.

Stichting Het Spookbos

Specialisaties: autisme, ADHD, kinderen, jongvolwassenen, dier en natuur
0 keer beoordeeld.

Authiek

Specialisaties: autisme, naschoolse begeleiding, kort verblijf, individuele begeleiding
0 keer beoordeeld.

Lianen

Specialisaties: autismebegeleiding & psycho-educatie, jongerencoaching, communicatietraining, gezinscoaching, leren plannen & organiseren
0 keer beoordeeld.

Kiyoco B.V.

Specialisaties: resultaat, bevlogen, contact, beweging, geen 9-5 mentaliteit
0 keer beoordeeld.

Voorzet Begeleiding BV

Specialisaties: cliënt centraal, normaal, hoogbegaafd, autismespectrumstoornis
0 keer beoordeeld.

ChiqCare WoonZorg B.V.

Specialisaties: autisme, psychische stoornissen, bipolaire stoornissen, 1 op 1 begeleiding, samenredzaamheid
0 keer beoordeeld.

Stichting de Versterking

Specialisaties: jeugdhulp, wijkverpleging, ambulante begeleiding
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

t Boompje

Specialisaties: begeleiding, maatwerk, autisme, AD(H)D, plannen
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Stichting Versa Welzijn

Specialisaties: dichtbij en toegankelijk, specifieke kennis, voor/met inwoners, samenwerking, inwoners zijn betekenisvol
0 keer beoordeeld.

KIBO

Specialisaties: begeleiding thuis, clienten met moeilijk verstaanbaar gedrag, verwaarlozing
0 keer beoordeeld.

Gooisch Kindercentrum

Specialisaties: Psychologische onderzoek kind, ouders, gezin, advisering en begeleiding rondom opvoeding, gezinsbegeleiding, training en advies voor scholen, behandeling sociaal-emotionele en gedragsproblemen
0 keer beoordeeld.

Diversiteit in Hulp B.V.

Specialisaties: Migranten en Vluchtelingen, Social Work in (eigen) taal client, Specialistische begeleiding WMO, Ambulante begeleiding, Gezinscoach
0 keer beoordeeld.

Nedahuis B.V. / Kommak

Specialisaties: Cultuur sensitieve hulpverlening, Individueel en groepsbegeleiding, Oog voor diversiteit - 17 verschillende sprekende talen, Systeemgerichte aanpak, PTSS, trauma, depressie en angststoornissen
0 keer beoordeeld.

Stichting voor Interculturele Participatie en Inte

Specialisaties: Cultuursensitief, Laagdrempelig en outreachend, Deskundig in radicalisering, Empowerment, Geen wachtlijsten
0 keer beoordeeld.

Konfia

Specialisaties: weerbaarheidstraining, gezinsbegeleiding, familieopstellingen, Sta Sterk Training, Veiligheidsplan, pestprotocol
0 keer beoordeeld.

iQ Coaches Hilversum

Specialisaties: Autisme, Levensbrede begeleiding, AD(H)D, Jobcoaching
0 keer beoordeeld.

Contact Coaching

Specialisaties: Geen wachtlijst, ambulante begeleiding op maat voor gezinnen, kinderen, jongeren en volwassenen, meer dan 20 jaar ervaring met psychosociale en psychiatrische problemen, multi-probleem gezinnen, psychiatrische problemen zoals autisme, borderline, schizofrenie, specialisatie in adoptie en hechtingsproblematiek
0 keer beoordeeld.

Fiducie Ambulante Begeleiding

Specialisaties: LVB, psychiatrische stoornissen, bipolaire stoornissen, autisme, aanverwante stoornissen
0 keer beoordeeld.

Jong en Krachtig

Specialisaties: begeleiding in bevorderen zelfredzaamheid, begeleiden AD(H)D, PDDNOS, ASS, hoogbegaafdheid, indien gewenst inzetten van hond bij coachingstraject, ambulante begeleiding, vergroten communicatieve- en sociale vaardigheden
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Cora van Diest Coaching en begeleiding

Specialisaties: deskundig, flexibel, kinderen en jongeren tot 23 jaar, oplossingsgericht, praktisch
0 keer beoordeeld.

Stichting Ambuzorg

Specialisaties: ambulante hulpverlening, begeleiding jeugd/volwassenen, behandeling jeugd/volwassenen, kosteloos zorg ontvangen, partner in zorg
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Stichting InterMediCare

Specialisaties: 24-uurs diensten, nachtdiensten, wijkzorg, ondersteuning aanvragen PGB, persoonlijke verzorging & begeleiding
0 keer beoordeeld.

De Oude Pastorie

Specialisaties: ontmoetingscentrum ( dagbesteding ), dementie, kleinschalig, bewegen, muziek
0 keer beoordeeld.

Inovum

Specialisaties: Hulp in de huishouding in Hilversum en Wijdemeren, Verpleging en verzorging thuis in Hilversum en Wijdemeren, Dagactiviteitencentrum, Zorg met (tijdelijk) verblijf, Behandeling en advies
0 keer beoordeeld.

Royal Topzorg B.V.

Specialisaties: hulp bij huishouden, begeleiding
0 keer beoordeeld.

Thuiszorg Inis

Specialisaties: behoeften, zelfredzaamheid, levenskwaliteit, continuïteit, persoonlijk
0 keer beoordeeld.

Vitaal thuiszorg

Specialisaties: alle vormen van zorg aan huis: Van huishoudelijk tot verpleging en begeleiding, persoonlijk: altijd bereikbaar voor vragen, hulp en advies., flexibel: snelle oplossingen door ons grote netwerk., zorg op maat, zeer hoge klanttevredenheid (onafhankelijke waardering van 8,6)
0 keer beoordeeld.

Alfa & Zorg B.V.

Specialisaties: begeleiding, huishouding, participatie, verzorging, ondersteuning
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep

Specialisaties: Verstandelijke beperking, Autisme, Wonen: begeleid zelfstandig, gezinshuis voor volwassenen, Dagbesteding, leer- werktraject, De Kolibrie (scholing en behandeling), Thuis: intensieve ambulante gezinsbegeleiding, ambulante individuele begeleiding, Diagnostiek en Therapie
0 keer beoordeeld.

Splendid Care B.V.

Specialisaties: dementie, huishoudelijke verzorging, lichamelijke gehandicapte zorg, begeleiding/ondersteuning zelfredzaamheid, regie verlies
0 keer beoordeeld.

Boba Levensloopbegeleiding B.V.

Specialisaties: vanaf IQ 80 tot hoge intelligentie, ambulante levensloopbegeleiding, gespecialiseerde begeleiding, JW & WMO, autisme
0 keer beoordeeld.

L-Zorg B.V.

Specialisaties: begeleiding, zorg op Maat, 24-uurs beschikbaarheid, multicultureel, ambulant
0 keer beoordeeld.

Humanitas DMH

Specialisaties: LVB, multiproblem, jongeren(vanaf 16 jaar) en (jong) volwassenen, HOMERUN - Gespecialiseerde begeleiding, Geen wachtlijst
0 keer beoordeeld.

Care House (Levéo Care B.V.) (JH)

Specialisaties: begeleiding, groepsbegeleiding, autisme, ADHD, LVB
0 keer beoordeeld.

Arbeid Training Centrum Gooi en Vechtstreek B.V.

Specialisaties: dagbesteding arbeidsgerelateerd, ontwikkelen, zelfstandig Leven deskundig, individuele & ambulante begeleiding, kleinschalig en individueel, jongvolwassen
0 keer beoordeeld.

Royal Care B.V.

Specialisaties: begeleiding individueel, ondersteuning thuis, persoonlijke verzorging
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Thuis in Begeleiding

Specialisaties: ASS , ADHD, Verstandelijke beperking, Individuele,- groeps- en ouderbegeleiding, Jeugdwet/WMO
0 keer beoordeeld.

So Vie - Sumvita

Specialisaties: emotieregulatie, gedragsproblematiek,, autisme problematiek, opvoeding/didactische ontwikkeling
0 keer beoordeeld.

Zorg in Beweging UGVA B.V.

Specialisaties: Sport en spel als middel, Veiligheid door duidelijke begeleiding., Succesbeleving en erbij horen voor het doorbreken negatieve spiraal en opbouw van het zelfvertrouwen, Oefenen sociale vaardigheden, weerbaarheid en verbeteren zelfbeeld , Bewegingsagoog en Psychomotorische therapie
0 keer beoordeeld.

Papilio Trainingen (Tanja van der Bent)

Specialisaties: cognitief en soc-emotioneel welbevinden, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid, zelfreflectie en een reëel zelfbeeld, autisme, ADHD, ADD, maatwerk
0 keer beoordeeld.

Buro O,zo!

Specialisaties: autisme, laag drempelig, persoonlijk,, gedragsproblemen,, begeleiding op maat
0 keer beoordeeld.

Autisme Centrum in Contact

Specialisaties: individuele begeleiding, specialistische dagopvang, centrum autisme en onderwijs, begeleiding kinderen ASS, lichaamsgerichte begeleiding
0 keer beoordeeld.

Jan Arends B.V. (JH)

Specialisaties: gedragsinterventies, multiprobleemgezinnen, vrijwillig kader, opvoedvaardigheden, ketensamenwerking
0 keer beoordeeld.

DPC Thuiszorg

Specialisaties: betrouwbare en flexibele partner, services op maat gemaakt naar uw individuele behoeftes, al onze medewerkers zijn volledig gecheckt en gescreend, ook in het weekend bereikbaar voor werk, uw welzijn is voor ons als professioneel dienstverlener onze topprioriteit
0 keer beoordeeld.

Tabitha Ruiter-de Ronde

Specialisaties: kinderen met zorgvraag, ervaringsgericht, systeemgericht, oplossingsgericht, groepsbegeleiding (met paarden)
0 keer beoordeeld.

Stichting HilverZorg

Specialisaties: persoonlijke verzorging, dagbesteding, kortdurend verblijf, drie expertisecentra
0 keer beoordeeld.
0 keer beoordeeld.

Allerzorg B.V.

Specialisaties: deskundig, flexibel, daadkrachtig, korte lijnen, cliëntgericht
0 keer beoordeeld.

Stichting Koninklijke Visio

Specialisaties: visio, expertisecentrum, blind, visueel beperkt, wonen en dagbesteding
0 keer beoordeeld.

Stichting Het Robertshuis (JH)

Specialisaties: autisme, specialistisch, zorg op maat, zorg, onderwijs
0 keer beoordeeld.

Stichting Boogh

Specialisaties: specialist, niet-aangeboren hersenletsel, dagactiviteiten, ontmoeting, lotgenotencontact
0 keer beoordeeld.

PrivaZorg B.V.

Specialisaties: motorische activatie, maatschappelijke activatie, begeleiding in leefomgeving, mentale/verbale begeleiding, ondersteuning
0 keer beoordeeld.

TalenTonen B.V.

Specialisaties: Vluchtelingen en migranten met psychiatrische achtergrond, Extreem onaangepast gedrag, Jongeren en gezinnen
0 keer beoordeeld.