Menu

Vervoer Wmo

Als u een mobiliteitsbeperking heeft, is reizen met (alleen) openbaar vervoer misschien niet goed te doen. Wanneer u niet (meer) met het openbaar vervoer kunt reizen en u uw vervoer niet zelf kunt organiseren, bijvoorbeeld met hulp van uw familie en/of uw sociale netwerk, dan kan de gemeente u hiervoor compenseren. Vervoer via de Wmo-taxi kan een oplossing zijn. Om gebruik te maken van de Wmo-taxi moet u contact opnemen met de gemeente waar u woont. Samen met u brengt de Wmo consulent uw vervoersbehoefte in kaart en wordt gekeken naar welke oplossing het best bij u past.

Als u wordt gecompenseerd door de toekenning van een Wmo-taxipas, dan kunt u tegen een gereduceerd tarief binnen een straal van 5 vervoerzones rond uw woonadres reizen. In principe compenseert de gemeente u met maximaal 500 vervoerzones op jaarbasis. Afhankelijk van uw vervoersbehoefte, kan in overleg met de consulent van uw Wmo/WWZ-loket, van dit maximum worden afgeweken. In deze folder is een zonekaart opgenomen waarin u kunt aflezen hoe ver u, tegen het gereduceerd tarief, kunt reizen met de Wmo-taxi.

De Wmo-taxi kunt u gebruiken voor sociaal recreatief vervoer, dus niet naar werk, school of dagbesteding. Sociaal recreatief vervoer is bijvoorbeeld naar de supermarkt, naar de sportclub of naar familie. Voor reizen naar het werk, een opleiding of naar dagbesteding bestaan aparte regelingen en daarom mag de Wmo-taxi hiervoor niet gebruikt worden.

Wilt u weten of u voor een Wmo-taxipas in aanmerking komt dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Klik op het onderstaande logo van uw gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.