Menu

Vervoer Jeugd

Elke gemeente in de Regio Gooi en Vechtstreek kent 2 verschillende vervoerstromen voor Jeugd.

  • Leerlingenvervoer
  • Vervoer dagbesteding

Leerlingenvervoer

Het vervoeren van een kind van en naar school is primair de verantwoordelijkheid van u als ouder, voogd of verzorger. Er zijn echter uitzonderingen waarin u onder bepaalde voorwaarde in aanmerking kunt komen om het vervoer uit te besteden aan een vervoerder of u een vergoeding krijgt voor het vervoer van uw schoolgaand kind.

Vervoer dagbesteding

Gaat uw kind naar een dagbestedingslocatie van een gecontracteerde Jeugd aanbieder binnen de Regio Gooi en Vechtstreek dan kan het zijn dat uw aanbieder het vervoer regelt. Ook hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Het leerlingenvervoer wordt door uw gemeente geregeld. Wilt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Klik op het onderstaande logo van uw gemeente om te kijken wat  de mogelijkheden zijn.