Menu

Disclaimer

Regio Gooi en Vechtstreek, hierna te noemen de Regio, verleent u hierbij toegang tot KiesZO.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Regio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De Regio spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en-/of onjuist is.

Artikel 15b van de Auteurswet is van toepassing op verdere openbaarmaking en verveelvoudiging van het via de website gepubliceerde werk. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Regio het gepubliceerde werk voor commerciële doeleinden aan te wenden.